smileytour.com

รายการสินค้า

โฆษณา

ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 7D4N -TG (ST2210)


(ST2210) ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 7D4N -TG

 

(A)โตเกียว–วัดอาซากุซะ–ขึ้นชมโตเกียวสกายทรี ไม่ต้องรอคิวนาน–ชินจูกุ-ขึ้นกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โกเทมบะเอ๊าท์เลต–ฟูจิชั้น 5บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น –นาโกย่า–เกียวโต–วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)-วัดอิคคิวซัง(ตำหนักทอง)–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า–ชินไซบาชิ-นารา–วัดพระใหญ่โทไดจิ–รินกุเอ๊าท์เลต–อิออนช้อปปิ้ง

More details


65,800 ฿


ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 7D4N -TG  (ST2210)

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ปี 2557

ตุลาคม         ช่วงวันปิยะมหาราช :         22-28            65,800.-

 

วันแรก            กรุงเทพฯโตเกียว

19.30 น.          คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันณสนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4ประตู2เคาน์เตอร์Cสายการบินไทย 

พบพนักงานต้อนรับและมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและโบว์สี   รับหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งเครื่องบินผ่านพิธีการตรวจคนเข้า–ออกเมือง 

หมายเหตุ  สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินทุกแห่งทั่วโลกอนุญาตให้นำของเหลวเจลและสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน100มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอดเท่านั้น 

22.35น.           โดยเที่ยวบินที่TG 640นำท่านเหิรฟ้าสู่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่สอง          โตเกียว –วัดอาซากุซะ –โตเกียวสกายทรี –ช้อปปิ้งชินจูกุ 

06.15น.           ถึงสนามบินนาริตะหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นพระราชมนเทียรหลักของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตชิโยดะเดินทางต่อสู่วัดอาซะกุซะวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวเข้าสักการะพระพุทธรูปทองคำเจ้าแม่กวนอิมตระการตากับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง4.5 เมตรอยู่ที่หน้าประตูอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองพร้อมขนมหวานต่างๆตามอัธยาศัย

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารจีน 

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE หอคอยที่สูงที่สุดในโลก เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2008 มีความสูง634 เมตร คนพื้นเมืองจะเรียกในชื่อ NEW TOKYO TOWER โดยถ้านับรวมตึกสูงหอคอยนี้ยังเป็นรองแค่BURJ KHALIFAในเมืองดูไบเท่านั้น นำท่านขึ้นชมวิวด้านบนให้ท่านได้ถ่ายภาพสวย(รวมค่าตั๋วขึ้นโตเกียวสกายทรี รอคิวประมาณ 10 นาที เท่านั้น)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านชินจูกุที่โด่งดังอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดอาทิเครื่องไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ, รองเท้า, เครื่องสำอาง จากร้านค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย   

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมSHINJUKU PRINCEหรือเทียบเท่า

โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านชินจูกุอยู่อาคารเดียวกันกับห้างSEIBU ซึ่งท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า 100 เยนได้ที่ชั้น 8 จนถึงเวลาสี่ทุ่มร้านเสื้อผ้าสุดฮิตUNICLQ ที่ชั้น 6 และร้านสุดแนวMUJI ที่ชั้น 7 นอกจากนี้ยังมีร้านดองกี้ที่เปิด24 ชั่วโมงให้ท่านได้เลือกซื้อขนมและของฝาก

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปิ้งย่างขึ้นชื่อซึ่งเป็นสิบร้านดังที่ท่านควรไปเยือน ROKKANSEN อิ่มอร่อยกับเนื้อ และหมู พร้อมปูยักษ์ หอยเชลล์ และกุ้ง

 

 

วันที่สาม         อุทยานฟูจิฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบฮาชิ –ขึ้นกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ            GOTEMBA OUTLET– อาบน้ำแร่ 

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเน่ แสนสวยของภูเขาไฟฟูจิที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามของทะเลสาบฮาชิ ASHI CRUISE (ล่องประมาณ 30 นาที)ชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนลงสู่ผิวน้ำในทะเลสาบในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส พร้อมตำนานเกี่ยวกับวัดฮาโกเน่ ที่จมอยู่ภายใต้ทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งเหลือเพียงแต่ประตูวัดนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า CABLE CARชมหุบเขากำมะถันโอวากุดานิ OWAKUDANI บ่อแร่กำมะถันที่ยังคุกรุ่นอยู่ พร้อมให้ท่านได้มีโอกาสลองชิมไข่ดำที่ลือชื่อ และมีประวัติความเป็นมาว่าหากผู้ใดที่ได้รับประทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นอีก 7 ปี

เที่ยง               อาหารกลางวันณภัตตาคารเมนูหมูกุ้งปลาวาคาซากิ ชุบแป้งทอดให้ท่านสนุกสนานกับการทอดด้วยตนเอง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่GOTEMBA PREMIUM OUTLETที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นกุชชี่, เบนาตอง, สนูปปี้และอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมFUJI MIHANAหรือเทียบเท่า

ค่ำ                  อาหารค่ำณห้องอาหารในโรงแรมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

เชิญผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ONZEN เพื่อสุขภาพใส่ชุดยูคาตะ

 

วันที่สี่             ฟูจิชั้น 5 – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น – นาโกย่า

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นสู่ชั้น5 ภูเขาไฟฟูจิเพื่อชมวิวทิวทัศน์งดงามโดยรอบของอุทยาน (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเส้นทางขึ้นชมอาจปิดถ้าสภาพอากาศไม่ดี) จากนั้นนำชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์OSHINO HAKKAIในอดีตชาวญี่ปุ่นจะนำไปดื่มกินรักษาโรคต่างๆตามความเชื่อ

เที่ยง               อาหารกลางวันณภัตตาคารเมนูชุดหอยเชลล์ย่าง

บ่าย                นำท่านขึ้น รถไฟชินคันเซ็นหรือ รถไฟหัวกระสุน ซึ่งมีความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากสถานีโตโยฮาชิสู่สถานีนาโกย่าจากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งหน้าสถานีรถไฟนาโกย่า ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมาย จนได้เวลานัดหมาย

ค่ำ                  อาหารค่ำณภัตตาคารเมนูหม้อไฟไก่โคชิน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมNAGOYA KANKOUหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า            นาโกย่า –เกียวโต–วัดคิโยมิสึ–ตำหนักทอง(คินคะคุจิ) – นารา–วัดโทไดจิ โอซาก้า– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช้า                  อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตชมวิวรอบเมืองเกียวโตอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปีจากนั้นนำท่านชมวัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้ำใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น ถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ชมระเบียงไม้ ที่สร้างยื่นออกไปนอกอาคารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองเกียวโต ณ ที่นี้ยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เชิญท่านลองดื่มน้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อิสระเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ กาน้ำชา, ขนมโมจิเกียวโต, พัดญี่ปุ่น, กิโมโน ฯลฯนำท่านชม ตำหนักทอง (คินคะคุจิ)สร้างขึ้นใหม่ในปี 1955  เลียนแบบอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เนื่องจากอาคารหลังเดิมถูกพระภิกษุรูปหนึ่งวางเพลิงเสียหายไปลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน และสวนญี่ปุ่นที่งดงาม เป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่นอิคิวซัง หรือเณรน้อยเจ้าปัญญา พร้อมเก็บภาพสวยของสวนญี่ปุ่น

เที่ยง               อาหารกลางวัน เมนูชุดเทมปุระ,ซูชิ และ ปลาต้มซีอิ๊ว

บ่าย                นำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าแห่งนี้มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นปรากฎอยู่แทบทุกคนต้องเคยเห็นภาพอุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงโทริอิสึแดงจ้ากว่าหนึ่งหมื่นซุ้มทอดสู่ฟูชิมิอินาริไทชะหรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอกชาวนาเชื่อกันว่าเป็นผู้เดินสารของเทพแห่งการเก็บเกี่ยวใช้เวลาเดินราว2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง4 กิโลเมตรก็จะพบศาลแห่งนี้     จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า แวะช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า ตื่นตากับชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่มีสีสันมากกว่าโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ที่สำคัญห้ามพลาดคือ ถ่ายรูปคู่กับตึกเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังนานาชนิดของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หมู หรือเนื้อ พร้อมเครื่องดื่มซ๊อฟดริ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมRINGU ROYAL HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก           โอซาก้า –โกเบ– สะพานอาคาชิไคเคียว – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - รินคุเอ๊าท์เลต– อิออนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ –กรุงเทพฯ

เช้า                  อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงเก่าแห่งที่สองของประเทศญี่ปุ่นเมืองนารา NARA  นมัสการหลวงพ่อโตแห่งนารา(ไดบุทซึ) พระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดโทไดจิ TODAIJI  เพื่อความเป็นสิริมงคลและชมศาลาไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางดาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบริวารของพระเจ้า

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบู หมูและเนื้อหรือเซทญี่ปุ่น

บ่าย                นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ ริงคุ เอ้าท์เล็ต RINGU OUTLET ให้ท่านได้ช้อปสินค้าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็น CASIO, G-SHOCK, GAP, RALPH LAUREN, LACOSTE, LEVIS, NIKE, QUICK SILVER และอื่นๆ จากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งทิ้งท้ายที่อิออนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ AEON SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อขนม ของฝากและสินค้าที่ระลึกต่างๆมากมายก่อนกลับบ้าน

จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ

(อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อมิเป็นการขัดจังหวะการช้อปปิ้ง)

 

วันที่เจ็ด           โอซาก้ากรุงเทพฯ

00.30 น.          โดยเที่ยวบินที่TG673นำท่านบินกลับสู่กรุงเทพฯ

 

อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพฯ-นาริตะ – คันไซ-กรุงเทพฯชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ500,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
  ท่านละ250,000บาท
 • ค่าประกันการเดินทางและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจัดเก็บเพิ่มณวันที่1 มกราคม 2557

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์
  ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหักณที่จ่าย 3%

                                                                                                                        web220714

 

image by free.in.th
Template By Gift-TH.Com