ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3 วัน 1 คืน -Bus

2012-2601-ZCMI06

3 วัน 1 คืน (Oct-Dec)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3 วัน 1 คืน -Bus  2563

ตุลาคม 256323–252,999
พฤศจิกายน20–222,999
ธันวาคม05–07, 10–122,999

       

Hilight ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3 วัน 1 คืน -Bus

วัดพระธาตุศรีจอมทอง – พระธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – พระเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด – วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทัน) – อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – พระธาตุวัดเกตการาม – ร้านของฝากวนัสนันท์ – ลำพูน – พระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร – ลำปาง – พระธาตุลำปางหลวง

 

อ่านรายละเอียด ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3 วัน 1 คืน  เพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com