ทัวร์ตาก ล่องทะเลสาบแม่ปิง-ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน -รถตู้

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2102-2301-WVN0205B

5 วัน 3 คืน (Dec-Feb)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ตาก ล่องทะเลสาบแม่ปิง-ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน -รถตู้ VIP 2563-2564

ธันวาคม 256304-08 9,990

11-15, 17-21, 25-298,990
ปีใหม่ 256401-05 ม.ค. 9,990
มกราคม 256408-12, 15-19, 22-26, 29ม.ค.-02ก.พ. 8,990
กุมภาพันธ์05-09, 19-238,990

12-16, 26ก.พ.-02มี.ค.9,990

 

Hilight ทัวร์ตาก ล่องทะเลสาบแม่ปิง-ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน -รถตู้ VIP

วัดพระธาตุแก่งสร้อย ทะเลสาบดอยเต่า ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่สะเรียง ม่อนกระทิง ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาไส ถ้ำแม่อุสุ แม่สอด น้ำพุร้อนแม่กาษา พระธาตุดอยหินกิ่ว วัดไทยวัฒนาราม ตลาดริมเมย ศาลพระวอ

พักบนเรือ Royal Diamond 1 คืน

 

อ่านรายละเอียด ทัวร์ตาก ล่องทะเลสาบแม่ปิง-ม่อนกระทิง 5 วัน 3 คืน -รถตู้

Powered by MakeWebEasy.com