ทัวร์ขอนแก่น–ชัยภูมิ–เพชรบูรณ์–เลย 4 วัน 3 คืน -FD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2105-0802-HTCC2105

4 วัน 3 คืน (Mar-May)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ขอนแก่น–ชัยภูมิ–เพชรบูรณ์–เลย 4 วัน 3 คืน -FD  2564

มีนาคม 256419-2218,900
เมษายน02-0518,900
สงกรานต์ 256410-13, 11-1423,900
พฤษภาคม01-0423,900Hilight  ทัวร์ขอนแก่น–ชัยภูมิ–เพชรบูรณ์–เลย 4 วัน 3 คืน -FD

บินไป กลับ ดอนเมือง  โดยสายการบินแอร์เอเชีย

เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดย รถตู้ VIP

ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ชัยภูมิ – มอหินขาว – ปรางค์กู่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ พระพุทธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – วัดโพนชัย (ผีตาโขน) – เลย – เชียงคาน – วัดมหาธาตุ – วัดศรีคุนเมือง ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอร์ค

 

อ่านรายละเอียด ทัวร์ขอนแก่น–ชัยภูมิ–เพชรบูรณ์–เลย 4 วัน 3 คืน -FD  เพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com