ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน -TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2112-0402-EUR12

10 วัน 7 คืน (ตุลา 2564 - ปีใหม่ 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน -TG

กรกฎาคม 256423 ก.ค. – 01 ส.ค.89,000
ตุลาคม15–24 89,000
ธันวาคม03-1289,000
ปีใหม่ 256524 ธ.ค. 2564 – 02 ม.ค. 2565 90,000
 29 ธ.ค. 2564 – 07 ม.ค. 256592,000


Hilight  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน -TG

นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก - บาริสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ - ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - มาเรียนปลัตซ์อ่านรายละเอียด  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน -TG    เพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com