ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 8 วัน -EK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2112-0402-EU4

8 วัน 5 คืน (ตุลา 2564 - ปีใหม่ 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 8 วัน -EK

ตุลาคม 256416-2366,900
ธันวาคม04-1166,900
ปีใหม่ 256525 ธ.ค. 2564 – 01 ม.ค. 2565 69,900


Hilight  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 8 วัน -EK

เวียนนา - ริงสตราเซ่ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ - ปราสาทปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัก) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องแม่น้ำดานูบอ่านรายละเอียด  ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 8 วัน -EK   เพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com