แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเมืองเซอร์แมท -QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัส 2203-2301-WQR1109Z

9 วัน 6 คืน (มกรา 2565 - มีนา 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเมืองเซอร์แมท -QR  2565

เดือนวันเดินทางราคา
มกราคม 256521-29109,900
กุมภาพันธ์04-12, 11-19109,900
มีนาคม18-26, 25 มี.ค.- 02 เม.ย. 109,900

 

Hilight แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเมืองเซอร์แมท -QR

นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ – ซูริค *** อาหารครบทุกมื้อ ***



อ่านรายละเอียด  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน พักเมืองเซอร์แมท -QR  เพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com