ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา 8 วัน 5 คืน -EK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2204-0201-BT.EUR01.EK

8 วัน 5 คืน (กุมภา 2565 - เมษา 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา 8 วัน 5 คืน -EK   2565

เดือนเดินทางวันที่ราคา
กุมภาพันธ์ 256511-18119,999
มีนาคม19-26119,999
เมษายน09-16 (สงกรานต์)129,999
 27 เม.ย. - 04 พ.ค.119,999

 
Hilight  ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา 8 วัน 5 คืน -EK 

ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานไม้ชาเปล • ลูเซิร์น • อันเดอร์แมท • นั่งรถไฟสายโรแมนติก Glacier Express •
เซอร์แมท พักบนเซอร์แมท • นั่งกระเช้า CABLE CAR พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น • เมืองเวเว่ย์ • พักเมืองมองเทรอซ์ • เมืองโลซาน • กรุงเบิร์น • เมืองอินเทอลาเก้น •  เมืองกรินเดอวาลด์ • นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงฟราว • เลาเทอร์บุนเนน • ซูริค


อ่านรายละเอียด ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา 8 วัน 5 คืน -EK   เพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com