ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัส 2210-2601-ZGZRH-2202EY

9 วัน 6 คืน (พฤษภา 2565 - ตุลา 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (จุงเฟรา-กอร์เนอร์แกรต พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY  2565

เดือนวันเดินทางราคา
พฤษภาคม 256514-22129,900
มิถุนายน11-19129,900
กรกฎาคม10-18129,900
สิงหาคม07-15129,900
กันยายน 10-18129,900
ตุลาคม08-16129,900

 

Hilight  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (จุงเฟรา-กอร์เนอร์แกรต พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY

เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ – เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ – หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่งรถรางชมไร่องุ่นอันกว้างใหญ่ริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด หมู่บ้านที่ผลิตไวน์ที่องค์กร UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก – เมืองมองเทรอซ์ – หมู่บ้านทาซ – ชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต – นอนเซอร์แมท 1 คืน – นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระให้ท่านเล่น Mountain Coaster – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น – ช้อปปิ้งอ่านรายละเอียด ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (จุงเฟรา-กอร์เนอร์แกรต พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY  เพิ่มเติม  (upd 270322)

Powered by MakeWebEasy.com