ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัส 2210-2601-ZGZRH-2203EY

9 วัน 6 คืน (พฤษภา 2565 - ตุลา 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (จุงเฟรา-กอร์เนอร์แกรต พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY  2565

เดือนวันเดินทางราคา
พฤษภาคม 256514-2289,900
มิถุนายน11-1989,900
กรกฎาคม10-1889,900
สิงหาคม07-1589,900
กันยายน 10-1889,900
ตุลาคม08-1689,900

 

Hilight  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (จุงเฟรา-กอร์เนอร์แกรต พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY

เมืองเบิร์น – ชมบ่อหมี – เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ - เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ – หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่งรถรางชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ ชิมไวน์นานาชนิด หมู่บ้านที่ผลิตไวน์ที่องค์กร UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก เมืองมองเทรอซ์
หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต - นอนเซอร์แมท 1 คืน - นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระให้ท่านเล่น Mountain Coaster – เมืองอินเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - มืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาสอ่านรายละเอียด ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2 เขา (จุงเฟรา-กอร์เนอร์แกรต พักเซอร์แมท 1 คืน) 9 วัน 6 คืน -EY  เพิ่มเติม  (upd 130422)

Powered by MakeWebEasy.com