ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด (บินภายใน 3 เที่ยว ไม่เหนื่อย) 10 วัน -TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2210-0802-NORWAY.LOFOTEN

10 วัน 7 คืน (กรกฎา 2565 - ตุลา 2565)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด (บินภายใน 3 เที่ยว ไม่เหนื่อย) 10 วัน -TK

เดือนวันเดินทางราคา
กรกฎาคม 256515-24149,900
สิงหาคม11-20149,900
กันยายน09-18149,900
ตุลาคม14-23, 21-30149,900

 

Hilight ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด (บินภายใน 3 เที่ยว ) 10 วัน -TK

บินภายใน 3 เที่ยว ไม่เหนื่อย

ออสโล-พระราชวังหลวงแห่งออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์-The Wheel of Life-เมืองสโลเวอร์-เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม-เกาะโลโฟเตน-เมืองเลคเนส-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-เมืองนัสฟยอร์ด-หมู่บ้านชาวประมง-เมืองรีนน์-ชมหมู่บ้านแฮมนอยด์-ชมเมืองโบโด-ชมมหาวิหารประจำเมืองโบโด-พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์-เมืองทรอนด์เฮม-แวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส-เมืองคริสเตียนซุนด์-เมืองมอลเด-ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรูปแบบ-เมืองออลิซุนด์-เข้าชมพิพิธภัณฑ์ขั้วโลก-ถนนคาร์ส โจฮัน-เข้าชมป้อมอาเคร์สฮูส

 

อ่านรายละเอียด ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด (บินภายใน 3 เที่ยว) 10 วัน -TK  (upd 030565)

Powered by MakeWebEasy.com