ทัวร์ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล countdown ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน -SQ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัส 2212-2601-ZGCDG2204SQ

7 วัน 4 คืน (ธันวา 2565 - ปีใหม่ 2566)

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล countdown ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน -SQ   2565

เดือนวันเดินทางราคา
ธันวาคม 256506-1251,990
ปีใหม่ 256627 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค., 29 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 6659,990


Hilight ทัวร์ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล countdown ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน -SQ

กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช – มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่

 

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล countdown ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน -SQ   เพิ่มเติม  upd (030665)

Powered by MakeWebEasy.com